เสร็จอีก 5 กม.! ถนนเลียบชายฝั่งทะเล “แยก ทล.4-บ้านหินเทิน” จ.ประจวบฯ

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ทช.ลาดยางถนนสายแยก ทล.4-บ้านหินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5 กม.เสร็จ และเปิดใช้แล้ว ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (ตะนาวศรี)

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านหินเทิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี

โดยการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง 2.5 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นโครงการจาก กม.ที่ 4+800 – กม.ที่ 9+800 รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 47.270 ล้านบาท

อธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้ ทช.ดำเนินการเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับสากล เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตกตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นการยกระดับถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน (ด่านสิงขร) การลงทุนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาการจราจรถนนสายหลัก (ถนนเพชรเกษม หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) เพื่อความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business